Archbishop Rice Jones Charitable Trust

2015 Archbishop rice jonesResourcing Excellence in Religious Education and Worship in all Schools

The purpose of the Trust is to help schools to buy stimulating resources for Religious Education and Collective Worship. Every year, grants are made to schools- including those for pupils with additional needs- to encourage exciting initiatives in Collective Worship and the teaching of Religious Education.

In memory of Archbishop Alwyn, the Charitable Trust was established in 2008 under the patronage of Mrs Meriel Jones, his widow, and with the full support and encouragement of his successors as Bishop of St Asaph, Bishop John and Bishop Gregory.

Grants from the Trust are made in June each year, and Applications are welcomed from schools by the Friday of the week following the Summer Half Term Holiday Week. In 2018, this means Applications should be submitted by Friday 8 June.

Please download the Application Form and Guidelines (in English and in Welsh) from this website.

The effect of a grant imaginatively used can be seen from this “Thank you” letter from Eyton VC School –

Thank you so much for our new Bibles. We measured, designed and built an ark. We made masks and talked about caring for the animals. We reused and recycled our rubbish reminding our school about God’s promise to us and our duty as citizens to care for the planet.                                                      

This all came from one year group, reading one page, of one book you bought for us! Imagine what the other year groups will do with the thousands of other pages over the next few years!”

Darparu Rhagoriaeth mewn Adnoddau ar gyfer Addysg Grefyddol ac Addoliad mewn ysgolion o bob math

Amcan yr Ymddiriedolaeth yw cynorthwyo ysgolion i brynu adnoddau cyffrous ar gyfer Addysg Grefyddol ac Addoliad ar y cyd. Pob blwyddyn rhoddir grantiau i ysgolion – gan gynnwys ysgolion i ddisgyblion ag anghenion ychwanegol – i hyrwyddo mentrau cyffrous mewn Addoliad ar y Cyd ac mewn dysgu Addysg Grefyddol.

Rhoddwyd cyfanswm grantiau gwerth bron £2,000 i ysgolion yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gan gynnwys nifer o ysgolion i blant ag anghenion ychwanegol.

Rhoddir grantiau gan yr Ymddiriedolaeth ym mis Mehefin bob blwyddyn a chroesewir Ceisiadau gan ysgolion erbyn dechrau Gwyliau Hanner-Tymor yr Haf.

Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais a Chyfarwyddiadau oddi ar y wefan, ynghyd â rhai mannau cychwyn ar gyfer adnoddau.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Archesgob Rice Jones yn 2008 er cof am Archesgob Alwyn dan nawdd ei weddw Mrs. Meriel Jones, a gyda chefnogaeth lawn ei olynydd fel Esgob Llanelwy sef Esgob John. Diben yr Ymddiriedolaeth yw parhau gyda gwaith Archesgob Alwyn i hybu a datblygu ysgolion cynradd, eu disgyblion a’u staff, gwaith sy’n derbyn llawn gefnogaeth Esgob presennol Llanelwy sef Esgob Gregory.