MAECymru – supporting women in the Church in Wales

Cover imageAre you interested in….

  • supporting equality in the church for women and men, lay and ordained, and particularly in the Church in Wales?
  • seeking well-being and fairness for women in the Church?
  • a vision rooted in scripture that enfolds God’s will for the world?

If so, welcome to MAECymru!

This is a group within the Province of Wales, and in touch with similar organisation across the UK.  It is open to women and men, lay and ordained.

Oes gyda chi ddiddordeb mewn…..

  • cefnogi cydraddoldeb gwyr a gwragedd ordeiniedig, yn enwedig yn yr Gglwys yng Nghymru?
  • ceisio lles a thegwch gwradegg yn yr Eglwys?
  • gweledigaeth ed ei gwreiddio yn yt ysgrythurau sy’n cofleidio ewylls Duw i’r byd?

Os felly, croeso i MAECymru!

Dyma grwp newydd o fewn I dalaith Cymru, sy mewn cysylltiad a chymdeithasau tebyg ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae’n agored I wyr a gwragedd.

Relevant documents and membership information: