Prayer

Please visit out new website for the monthly intercessions. Click here

We invite you to join with us in praying for our Diocese by downloading the Intercessions.

candles

 

2018 Intercessions
Hollalluog Dduw,
y mae dy Ysbryd Glân yn cynysgaeddu yr Eglwys
ag amrywiaeth cyfoethog o ddoniau:
caniatâ i ni allu eu defnyddio
i ddwyn tystiolaeth i Grist
trwy fywydau wedi’u hadeiladu ar ffydd a chariad.
Gwna ni yn barod i fyw ei efengyl
ac yn eiddgar i wneud ei ewyllys,
fel y gallwn rannu gyda’th holl Eglwys
yn llawenydd y bywyd tragwyddol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

Almighty God,
your Holy Spirit equips the Church
with a rich variety of gifts:
grant that we may use them
to bear witness to Christ
by lives built on faith and love.
Make us ready to live his gospel
and eager to do his will,
that we may share with all your Church
in the joys of eternal life;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.