Finance Assistant / Cynorthwyydd Cyllid

This job has closed. Other vacancies...

Due to the retirement of the current post holder, the Diocesan Board of Finance is looking to appoint an enthusiastic Finance Assistant with excellent financial administration skills and experienced in the use of Sage Accounting software and MS Office, particularly MS Excel to work with us at our busy office in St Asaph.

  • Part time – 21 hours per week (3 days)
  • £15,991 pa (pro rata), plus 15% non-contributory pension

Yn sgil ymddeoliad deiliad presennol y swydd, mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn dymuno penodi Cynorthwyydd Cyllid brwdfrydig sydd â sgiliau gweinyddol ariannol rhagorol ac sydd â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd cyfrifeg Sage ac MS Office, yn enwedig MS Excel, i weithio gyda ni yn ein swyddfa brysur yn Llanelwy.

  • Rhan amser – 21 awr yr wythnos (3 diwrnod)
  • £15,991 y flwyddyn (pro rata), ynghyd â 15% o bensiwn anghyfrannol

Documents for this job:

Further details from:

Graham Walker, Finance and IT Officer
Phone number: 01745 582245
Email address: grahamwalker@churchinwales.org.uk

Closing date: 21 October 2016