Arweinydd Ardal Cenhadaeth a Rheithor ar gyfer Ardal Cenhadaeth Penedeyrn ac Eglwys Crist Y Bala

Rydym yn chwilio am offeiriad creadigol sydd â’r gallu i arwain Ardal Cenhadaeth Penedeyrn ac i gyd weithio ac annog lleygwyr a chlerigion i ddatblygu gweledigaeth i ymestyn cenhadaeth a gweinidogaeth yn Y Bala a’r Ardal Cenhadaeth o gwmpas.

Mae’r Eglwys Crist Y Bala wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol ym mhen uchaf dyffryn Dyfrdwy. Tref farchnad brysur yw’r Bala, gyda’r arwyddair ‘Calon Gynnes Cymru’ a chanran uchel iawn o siaradwyr Cymraeg. Mae’r eglwys mewn sefyllfa ariannol iach ac mae’r adeilad wedi’i ad-drefnu gyda nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae y Rheithordy pedair llofft wedi’i leoli mewn lle delfrydol yng nghanol y gymuned.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol.

Am sgwrs anffurfiol ynglyn a’r rôl hon, plis cysylltwch â Archddiacon Wrecsam, Yr Hybarch Bob Griffiths, ar 01978 790362 neu e-bost archdeacon.wrexham@churchinwales.org.uk

 

Documents for this job:

Further details from:

Mrs Diane McCarthy 
Ysgrifennydd yr Bwrdd Enwebu’r Esgobaeth,
Phone number: 01745 582245
Email address: dianemccarthy@churchinwales.org.uk